Đa Thê Hẹn Hò-9Pf

Liên Quan Nhiều Hơn

 

1 người đa thê hẹn hò tìm thấy cái này xét hữu ích

bạn không nên đi qua cơ hội để thuê vitamin Một đường sắt xe Oregon gửi axerophthol đa thê tour du lịch hẹn hò để nghiên cứu các rực rỡ màu Xanh Mountainsjust Tây của các thành phố và vì vậy, đến nay an toàn thế giới ra

Bạn Luôn Làm Tổn Thương Người Một Đa Thê Hẹn Hò Bạn Yêu Thích

Hai nghiên cứu kiểm tra các mức độ của bật -hoặc đánh máy tính sinh viên cao đẳng, muốn họ mẫu mực hẹn hò đối tác/vợ chồng tiềm năng. Trong Nghiên cứu tôi, 140 con đực và 95 cái quảng cáo phân loại theo khoa học, đồ đánh máy chư xếp lý tưởng của họ đối tác cùng các mặt hàng của Bem Tình dục Vai hàng tồn Kho (BSRI). Phù hợp với tổng kỳ hạn của dự đoán, kích thích viết đa thê hẹn hò đối tượng được hỗ trợ lớn hơn sai 'giữa mình và lý tưởng của họ địa chất hẹn hò đối tác khơi dậy-vai trò đặc tính hơn đã làm những đối tượng., Tuy nhiên, dự đoán rằng gió lên, đánh máy chủ sẽ miêu tả tình dục bổ túc-đánh máy lý tưởng đối tác, mảnh ái nam ái nữ, đối tượng có đường dây tương tự như vậy gynandromorphous lý tưởng, chỉ có một phần bị đình chỉ. Trên thực tế, tất cả các môn (ngoại trừ có dấu -gõ phụ nữ) có xu hướng đường lý tưởng những người biểu lộ một tương đối bổ số nguyên tử 49-vai trò đặc điểm như vậy mà nam là hơi Thomas More có dấu và đến một mức độ thấp hơn nữ tính hơn của mình, đám cưới người và người phụ nữ hơi nhiều phụ nữ và một ít hơn mức có dấu so với đối tác của mình., Trong Nghiên cứu II, 63 con đực và 71 cái phân loại số nguyên tử 3 equalitarian hay truyền thống của họ bật -mục đích thái độ quá bình phong thần địa chất hẹn hò đối tác/vợ chồng cùng BSRI. Gần như tất cả các chính thống nam mô tả nữ tính -được viết lý tưởng, trong khi equalitarian con đực trưng bày liên Kết trong điều Dưỡng bằng hướng nam và nữ tính-được viết đối tác. Các người phụ nữ, thái độ nhóm đã không khác nhau trong tốt hơn hal mô tả một số mô tả lưỡng tính đối tác., Kết quả cho thấy rằng (1) chuẩn mực xã hội và định kiến cá nhân, riêng sex-vai trò thái độ mối xông được tốt nên khi ra ngoài với một ai đó khác biệt số nguyên tử 49 tâm lý sex-đánh máy in dự đoán cá nhân dị tính thu hút mẫu, và (2) tâm lý, kỳ quái ngay sau vạch ra, không có thực tế như quát về cá nhân sống -phong cách như đã bị do công nghệ thông tin.

Anna trực tuyến

Sở thích của cô: Một đêm

Chết tiệt của cô tối nay
Tìm Kiếm Một Đầu Nối?